ACCESSORIES
SHOWERSHELF I

8 mm Tempered Glass

ขนาด 30x30 ซม.

ราคาชิ้นละ 945 บาท

SHOWERSHELF V

8 mm Tempered Glass

ขนาด 15x40 ซม. 

ราคาชิ้นละ 945 บาท

SHOWER KLEAN

คุณสมบัติของน้ำยาล้างกระจกฉากกั้นอาบน้ำ SHOWER KLEAN

สามารถทำความสะอาดคราบสกปรกของน้ำกระด้างบน

ผิวกระจก คราบสนิม คราบสิ่งสกปรก และสารตกค้างอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

สำหรับคราบที่ฝังแน่นอยู่ในผิวกระจก จะไม่สามารถ

ล้างออกได้ด้วยน้ำยา SHOWER KLEAN

ราคาขวดละ 395.-

SHOWER KLEAN

คุณสมบัติของครีมทำความสะอาด SHOWER KLEAN

สำหรับใช้ทำความสะอาดเฟรมอลูมิเนียมของฉากกั้นอาบน้ำ

อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ทำจากทองเหลืองชุบโครเมียม

สุขภัณฑ์ที่ทำจากเซรามิคและอะคริลิค อาทิเช่น อ่างล้างมือ ถาดรองอาบน้ำ ชั้นวางของ ฯลฯ

ราคากระปุกละ 180 บาท