Frameless Series
ROYALE 7000

10 mm Tempered Glass

Frameless Sliding Door

รุ่นในภาพมีขนาด 150x200 ซม.

สามารถสั่งทำได้ตามรูปแบบของหน้างาน

ความสูงมาตรฐาน 200 ซม.

มือจับมาตรฐาน รุ่น SK5109/ มือจับรุ่นเสริม SK676 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,200.-)

ROYALE 3000

6 mm / 8 mm Tempered Glass

Curved Frameless Corner Entry

รุ่นในภาพขนาด 90x90x190 ซม.

ความสูงมาตรฐาน 190 ซม.

อุปกรณ์เสริมใช้กับถาดรองอาบน้ำ ROUND TRAY ราคา 6,000.-

ROYALE 2000

10 mm/ 8 mm Tempered Glass

Frameless Door and Fixed Panels

รุ่นในภาพขนาด (D70+F20+F90+F90)x180 ซม.

สามารถสั่งทำได้ตามรูปแบบของหน้างาน

ROYALE 9000

10 mm Tempered Glass

Color: Chrome

Semi-Flameless Sliding Door

ขนาด สามารถสั่งทำได้ตามรูปแบบของหน้างาน

ความสูงมาตรฐาน 200 ซม.

ROYALE 2000 PLUS

10 mm Tempered Glass

Frameless Door and Fixed Panels

อุปกรณ์บานพับดีไซน์ใหม่ เรียบเนียน 

ไร้รอยบากกระจก  ไร้รอยหมุดยึดติด

รุ่นในภาพขนาด (D70+F50)x180 ซม.

สามารถสั่งทำได้ตามรูปแบบของหน้างาน

ความสูงมาตรฐาน 200 ซม.

มือจับมาตรฐาน รุ่น SK632

(มือจับรุ่นเสริม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,200.-)